In Nederland heb ik geleerd wat democratie is: niet alleen een staatsvorm, maar vooral ook een levensvorm is die de ander als vertrekpunt heeft, en niet ik. Een houding waarbij we accepteren dat de ander anders mag zijn, en mensen bereid zijn om de vrijheid en de ruimte van die ander te bewaken en desnoods te verdedigen. Het gaat niet om wat de meerderheid wil, maar juist om de bescherming van de minderheid. Dat is veel meer dan alleen maar regels. Ik heb in Nederland geleerd wat vrijheid en vrijheid van meningsuiting betekent. Democratie gaat niet om individuele vrijheden, dat je alles mag zeggen wat je vindt. Het gaat er om dat je nadenkt over wat je zegt en hoe dit bij een ander overkomt. Ik hou van dit land, mijn land. Ik ben een trotse Nederlandse van Iranese afkomst. Dat ik een Nederlander ben, sluit nooit uit dat ik ook een Iraniër ben en andersom.

Guity Mohebbi NOS Jeroen Overbeek
Guity Mohebbi Adelheid Roosen Inclusiviteit Diversiteit
Guity Mohebbi Bas Heijne Burgerparticipatie Ketensamenwerking Integratie
Guity Mohebbi Raad van Toezicht Bestuurder Vluchtelingenwerk UAF
Guity Mohebbi Andree van Es Statushouders Inburgering Omgevingswet
Guity Mohebbi Ellie Lust Politie Burgerparticipatie Ketensamenwerking Gemeenten
Guity Mohebbi Michael Ignatieff Huisvesting Wonen Dakloosheid Verduurzaming
Guity Mohebbi Eberhard Edzard van der Laan Integraal aanpak ontwikkelbuurten
Guity Mohebbi Aziz Bekkaoui integraal aanpak TedX Verduurzaming
Guity Mohebbi Harvard University Leadership Inclusief Leiderschap
Guity Mohebbi Hans Dijkstal Iran VVD CDA D66 PVDA SP Politiek
Guity Mohebbi Joost Karhof NPO Radio NRC De Volkskrant Trouw
Guity Mohebbi Reza Aslan Iran Vrouwen in Iran Vrouwenrechten
Guity Mohebbi Radio Elles de Bruin Margreet Reijntjes Huiselijk geweld Loverboys
Guity Mohebbi Birgit Meyer de intersectionele vrouwenagenda
Guity Mohebbi Funda Mujde Intersectionele Vrouwenagenda Vrouwenrechten Vrouwen in Iran
Guity Mohebbi Shervin Nekuee Iran Correspondent vrouwenrechten vrouwen in Iran
Guity Mohebbi Chimamanda Ngozi Adichie Integratie Participatievraagstukken Inburgering
Guity Mohebbi Naema Tahir Sociaal Domein Ketensamenwerking Zorg Onderwijs
Guity Mohebbi Simon Schama Burgerparticipatie Ketensamenwerking Integratie Participatievraagstukken
Guity Mohebbi Sandra Beckerman SP Wonen Dakloosheid
Guity Mohebbi Nancy Jouwe Racisme Discriminatie Werkomgeving Werkvloer
Guity Mohebbi Laila Abidi Burgerparticipatie Ketensamenwerking
Guity Mohebbi Margaret Wheatley Leiderschap inclusief leiderschap diversiteit inclusiviteit
Guity Mohebbi Charles (Ruf) Ruffolo The NetworKing Academy
Guity Mohebbi Rahma el Mouden Topvrouw Sociaaldomein
Guity Mohebbi Tanja Jadnanansing PvdA Democratie Staatsrecht Vrijheid
Guity Mohebbi Bahram Sadeghi Adriana van Dooijeweert Politiek Mensenrechten
Guity Mohebbi Yasmine Allas Jongeren Asielzoekers Vluchtelingen Statushouders
Guity Mohebbi Job Cohen Arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi Frits Wester RTL 4 NOS Joost Karhof Margreet Reijntjes Elles de Bruin
Guity Mohebbi Lila Azam Zanganeh Huiselijk Geweld Loverboys
Guity Mohebbi Ernst Hirsch Balin CDA Integraal Aanpak Ontwikkelbuurten Omgevingswet
Guity Mohebbi asielzoekers vluchtelingen statushouders Yehudi Moszkowicz P. F. Thomese
Guity Mohebbi Neelie Kroes Omgevingswet
Guity Mohebbi Jan Peter Balkenende CDA Politiek Arbeidsmarktvraagstukken Iran
Guity Mohebbi Philomena Essed Racisme Discriminatie Werkvloer Werkomgeving
Guity Mohebbi Reinier van Zutphen Ombudsman College van Rechten van de Mens Mensenrechten Democratie
Guity Mohebbi Mohammed Mohandis PvdA
Guity Mohebbi Tofik Dibi politiek
Guity Mohebbi Jaimy de Ruiter P.F.Thomede Yehudi Moszkowicz
Guity Mohebbi Mario Vargas Llosa VVD CDA D66 GroenLinks SP
Guity Mohebbi Kader Abdolah Asielzoekers Vluchtelingen Statushouders
Guity Mohebbi statushouders ontwikkelbuurten sociaaldomein
Guity Mohebbi Anil Ramdas Veiligheidsvraagstukken Jongeren
Guity Mohebbi Ernest van der Kwast Radio Televisie Voorzitter Debatleider
Guity Mohebbi Radio Joost Karhof omgevingswet
Guity Mohebbi Arbeidsmarktvraagstukken Veiligheidsvraagstukken Jongeren
Guity Mohebbi Ruby Wax Integratie Participatievraagstukken Inburgering
Arie Ate Boomsma Guity Mohebbi zorg onderwijs werk huisvesting wonen
Guity Mohebbi Fabiola Veerman Joost karhof Anousha Nzume De intersectionele vrouwenagenda
Guity Mohebbi Arthur Japin Spreker Dagvoorzitter Debatleider
Guity Mohebbi Amos Oz Auteur Spreker Dagvoorzitter
Guity Mohebbi Domenica GhideiBiidu Racisme discriminatie mensenrechten
Guity Mohebbi Stine Jensen Filosoof Debatleider
Guity Mohebbi politiek Fenna Ulichki Halleh Ghorashi inclusiviteit diversiteit
Guity Mohebbi arbeidsmarktvraagstukken veiligheidsvraagstukken jongeren
Guity Mohebbi Harun Keskin Gemeente Amersfoort PvdA Jongeren
Guity Mohebbi Boeken Fons de Poel KRO Radio
Humberto Tan Guity Mohebbi vrouwenagenda vrouwenrechten vrouwen in Iran
Guity Mohebbi Shirin Ebadi Sociaal Domein Ketensamenwerking Iran
Guity Mohebbi politiek arbeidsmarktvraagstukken veiligheidsvraagstukken Ahmed Larouz
Guity Mohebbi Asielzoekers Vluchtelingen Statushouders Nieuwkomers
Guity Mohebbi Mario Vargas Llosa Zorg Onderwijs Werk
Guity Mohebbi Bas Heijne NRC Trouw De Volkskrant
Guity Mohebbi integraal aanpak ontwikkelbuurten
Guity Mohebbi Leo Lucassen IISG KNAW Vluchtelingen
Guity Mohebbi FunX Zarayda Groenhart Media Dagvoorzitter Debatleider
Guity Mohebbi Fabiola Veerman Lex Bohlmeijer Ernest van der Kwast

Guity Mohebbi is een ervaren professional met ruime inhoudelijke kennis van diverse sectoren & ervaring in uiteenlopende rollen, zoals voorzitter, directeur, adviseur en onderzoeker. Zij beschikt over veel politieke en bestuurlijke ervaring.

tOEZICHT- EN BESTUURSFUNCTIES

 • Lid van Raad van Toezicht van het SamenwerkingsVerband Profi Pendi, onderwijs & zorg, regio Lekstroom (15.000 leerlingen, 80 scholen, 16 besturen), voorzitter remuneratiecommissie én lid commissie kwaliteit, Nieuwegein (heden)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Scholen (15.000 leerlingen, 52 scholen, 1900 medewerkers), Portefeuille HRM, Den Haag (heden)
 • Lid van Raad van Toezicht van het SamenwerkingsVerband Amstelronde, onderwijs & zorg (4 gemeenten, 26 schoolbesturen,14.000 leerlingen, 60 scholen), voorzitter remuneratiecommissie, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (heden)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden, (5000 leerlingen, 16 scholen, 600 medewerkers) voorzitter commissie HRM/onderwijskwaliteit, Amsterdam (heden)
 • Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen (10-14 jaar) in Nederland. Bestuurslid Stichting Petje af, Utrecht (heden)
 • Lid expertpanel Radio Funx, Rotterdam (heden)
 • Lid expertpanel en spreker de Nieuws BV, Hilversum (heden)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden & Stichting OBSG Leiderdorp, Voorzitter commissie onderwijskwaliteit & innovatie, Leiden e.o.
 • Bestuursvoorzitter Rode Kruis
 • Lid van de strategische adviesraad Bestuurskunde/Overheidsmanagement bij de Haagse Hogeschool, Den Haag
 • Bestuurslid van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en de regio
 • Lid van de commissie Opvang & Integratie, De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht en auditcommissie van de Stichting !Woon, Amsterdam, Leiden, Haarlem, Zaanstad en regio
 • Voorzitter interne klachtencommissie, Prorail, Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht en de remuneratiecommissie van ICCO, de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, Utrecht
 • Bestuurslid van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, Amsterdam
 • Lid GMR, VeenLanden College, Vinkeveen
 • Lid GMR, Sint Jozefschool, Vinkeveen
 • Lid oudercommissie, Kinderopvang, De Ronde Venen
 • Bestuurslid WereldKids, Kindercentrum, Amstelveen
 • Bestuurslid van het Verweij-Jonker Instituut, portefeuille jongeren, onderwijs en arbeidsmarktvraagstukken, Utrecht
 • Bestuursvoorzitter van de Stichting Tegen Vrouwenhandel, Amsterdam
 • Lid geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen, Amstelveen en omgeving

 

 

 

Opleidingen & Trainingen

 • Postdoctorale opleiding marketing, sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties, Universiteit van Utrecht
 • Politicologie/Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
 • HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Holland Diemen
 • Geneeskunde, Universiteit van Teheran, Iran
 • Program for Leadership Development, Harvard University, USA
 • Creating Islands of Sanity, resorting Leadership as a Noble Profession, Margaret J. Wheatley, Academi of Wales, UK
 • Advanced Communication Skills. University of Cambridge, UK
 • Filosofie aan het Instituut voor Filosofie, Amsterdam
 • Leergang voor de voorzitter, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang toezien op onderwijskwaliteit, VTOI Academie
 • Leergang Bestuur en Toezicht in het semipublieke domein, Publiek Leiderschap & Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen, het Zijlstra Center VU Amsterdam
 • Leergang dynamische Oordeelvorming, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang effectief vergaderen in de boardroom, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang toezien op verandervermogen, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang toezien op strategievorming, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang effectief communiceren in Boardroom, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang werkgeverstaken van de raad van toezicht, VTOI- NVTK Academie
 • Leergang het spel van Toezicht voor ervaren toezichthouders in sectoren zorg & welzijn en woningcorporaties, NVTZ Academie
 • Leergang personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom, VTOI Academie
 • Leergang Boardroom Dynamics en samenspel, interventies, werkgeverschap, de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTW Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties) en  VTOI- NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijs & Kinderopvang)
 • Leergang mediatraining, Hague
 • Leergang politiek lobbyen, Considerati Academy
 • Leergang programmamanagement & projectmanagement, SBO
 • Leergang personeelsmanagement, ICM
 • Leergang onderhandelen, Harvard
WERKERVARING
 • Voorzitter regiegroep Nieuwe Wet Inburgering, Amsterdam
 • Algemeen directeur, Woonbond Kennis en Advies Centrum (WKA), Amsterdam
 • Adjunct-directeur, Vereniging Nederlandse Woonbond, Amsterdam
 • Directeur Relatiebeheer, Prorail, Utrecht
 • Senior adviseur, BMC Groep, Den Haag
 • Manager Veiligheidshuis, Den Bosch
 • Manager BIBOB, Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur, Gorinchem 
 • Programmamanager Jeugd en Veiligheid, Venlo
 • Programmamanager Integraal Veiligheidsbeleid, Alphen aan den Rijn
 • Manager afdeling Dienstverlening, Pharos, Utrecht
 • Manager Bestuur & Management, NieuwKoop
 • Adviseur Sociaaleconomische vraagstukken, Arachne, Den Haag
 • Programmamanager Telewerken, Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV, Amsterdam
 • Organisatieadviseur, Gemeentepolitie Amsterdam
 • Casemanager verpleegkundige, gesloten psychiatrische afdeling, Valerius kliniek, Amsterdam
 • Casemanager verpleegkundige, oncologie afdeling, ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
 • Wijkverpleegkundige thuiszorg, Amstelring, Amstelveen