Referenties

Paulus Jansen

Algemeen directeur Woonbond (voormalige Tweede Kamerlid & wethouder Utrecht)

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

Mardjan Seighali

Directeur UAF Stichting voor Vluchteling-Studenten

Mariëtte Christophe

Politiecommissaris en Landelijk Programmaleider Huiselijk Geweld

Dr. Machteld de Jong

Hogeschool Inholland

Hans Groen in ’t Wout

Wethouder Groen in ’t Wout namens het college van B&W

Jaco van Hoorn

Lid van de korpsleiding van Politie Hollands Midden

Mr. A.P. van den Berge

Hoogheemraadschap van Delft

Roswitha Weiler

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland

Tineke van der Kraan

Directielid FNV

Citaten

"Guity Mohebbi over de zichtbare en onzichtbare uitsluitingsmechanismen op de werkvloer!"

"Guity Mohebbi over de betekenis van het Nederlanderschap in een inclusieve samenleving"

"Guity Mohebbi over een inclusieve samenleving en de vragen die niet gesteld worden"

"Guity Mohebbi spreekt prachtig uit hoe het onvoorwaardelijk openstaan voor de ander alleen kan leiden tot het echte verbinden, het accepteren van hoe je andere medemens is en dat hier prachtige zaken uit ontstaan."

"Guity Mohebbi over vitale wijken en hoe belangrijk het is dat kwetsbare mensen zich thuis kunnen voelen in een wijk."

"Guity Mohebbi vraagt specifiek aandacht voor de ‘onzichtbare’ dakloosheid. Mensen die geen woning kunnen vinden en noodgedwongen bij familie of een ex-partner moeten wonen, of op een vakantiepark belanden."

"Guity Mohebbi in “Progressief Liberaal Manifest”: de intrinsieke waarden van politici moeten zijn ‘vrede, rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid voor allen. We moeten investeren in betrokkenheid, redelijkheid, verdraagzaamheid, dialoog, leren en begrijpen. Deze overtuigingen dienen door iedereen, maar met name door politici, te worden uitgedragen, gestimuleerd en vooral overgedragen aan de nieuwe generatie."

"Guity Mohebbi: Het belang van verduurzaming moet breed worden onderschreven. Want pas als je draagvlak hebt, kun je tempo maken."

"Guity Mohebbi inspireerde de aanwezigen door haar visie te delen op de kracht van verbinding. ‘Maatschappelijke problemen worden immers vaker veroorzaakt door naar elkaar te kijken vanuit verschillende referentiekaders. Willen we verbindingen tot stand brengen dan moeten we accepteren dat er vele verhalen zijn en de heersende norm ter discussie stellen’."

"Moderator Guity Mohebbi krijgt de zaal plat."

"Wethouder Andrée van Es over Guity Mohebbi"

"Guity Mohebbi als vertegenwoordiger van Allochtonia in het NRC Handelsblad"

"Dansen met moderator Guity Mohebbi"

"Thanks Guity Mohebbi and all the best from the Interchurch Coordination Committee Development Aid (ICCO)"

"Kirsten van den Hul over nu nog partijloze Guity Mohebbi voor een post als de minister Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel"

"Ik vond het prettig dat u met uw eloquentie, charme en vooral hartelijkheid diverse (groepen van) deelnemers bereikte en bij de bijeenkomst betrok!"

"Complimenten voor uw enthousiasmerende optreden."

"Een betere dagvoorzitter is er niet."