Thema’s

 • Inclusief leiderschap
 • Inclusieve sollicitatie procedures
 • Inclusieve en veilige werkomgeving
 • Het bevorderen van eigenaarschap in het team
 • Transformatie van “ik- cultuur” naar “wij- cultuur”
 • Vluchtelingenvraagstukken
 • Integratie en participatievraagstukken
 • Inburgering nieuwkomers
 • Mensenrechten, democratie & rechtstaat
 • Sociaal domein
 • ketensamenwerking
 • Veiligheidsvraagstukken
 • Geweld in de privésfeer
 • Loverboys
 • Integraal aanpak ontwikkelbuurten
 • Burgerparticipatie
 • Jongeren en het Nederlanderschap
 • Jongeren en arbeidsmarkt
 • Jongeren en sociale, maatschappelijke en veiligheidsvraagstukken
 • De intersectionele vrouwenagenda & vrouwenrechten
 • Iran in het algemeen & positie van vrouwen in Iran in het bijzonder

 

Guity Mohebbi eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi spreker
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi geweld in privé sfeer Loverboys
Guity Mohebbi Paulus Jansen
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi Interimmanager business consultant adviseur
spreker Guity Mohebbi Ervaren bestuurder toezichthouder
Guity Mohebbi spreker
Guity Mohebbi participatievraagstukken
Guity Mohebbi veiligheidsvraagstukken arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi vrouwen in Iran
Guity Mohebbi Dagvoorzitter
Discriminatie Racisme Guity Mohebbi
Guity Mohebbi Ervaren toezichthouder
Guity Mohebbi transitie transformatie sociaal domein
Guity Mohebbi transitie transformatie sociaal domein
Guity Mohebbi generalist specialist media
Soundos El Ahmadi Guity Mohebbi
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering participatievraagstukken
Guity Mohebbi mensenrechten
Guity Mohebbi Stichting Woon! integraal aanpak ontwikkelbuurten
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi Ouderen Jongeren Vrouwen
Guity Mohebbi ketensamenwerking interimmanager business consultant
Guity Mohebbi intersectionele vrouwenagenda vrouwen in Iran Iran
Guity Mohebbi Jongeren
Guity Mohebbi interimmanager business consultant trainingen gastcolleges moderator
Ouderen multi-probleem gezinnen jongeren verstandelijke beperking Guity Mohebbi
Guity Mohebbi transitie transformatie sociaal domein
Guity Mohebbi Agnes Jongerius Fatima Elatik Mirjam van den Broeke Raja Felgata
Guity Mohebbi trainingen gastcolleges moderator
Guity Mohebbi ketensamenwerking sociaal domein
Guity Mohebbi arbeidsmarktvraagstukken
De Balie Guity Mohebbi Shirin Musa
Guity Mohebbi statushouders
Guity Mohebbi omgevingswet
Guity Mohebbi deskundig veiligheidsvraagstukken
Guity Mohebbi ervaren verandermanager
Guity Mohebbi Ervaren bestuurder toezichthouder
Guity Mohebbi Ervaren bestuurder
Guity Mohebbi Huiselijk geweld Loverboys Kindermishandeling
Guity Mohebbi arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi democratie Vrijheid Shanti Singh Munish Ramlal
Guity Mohebbi ambassadeur eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi specialist arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi Integraal aanpak ontwikkelbuurten burgerparticipatie
Guity Mohebbi Inclusiviteit Diversiteit
Guity Mohebbi Sarah Sluimer omgevingswet
Guity Mohebbi Trainingen gastcolleges moderator
Guity Mohebbi Ervaren Verandermanager
Guity Mohebbi burgemeester wethouder politiek gemeente nterimmanager business consultant trainingen gastcolleges moderator inclusief leiderschap eigenaarschap in het team transitie transformatie sociaal domein geweld in privé sfeer Loverboys integraal aanpak ontwikkelbuurten burgerparticipatie jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen intersectionele vrouwenagenda vrouwen in Iran Iran omgevingswet
asielzoekers statushouders Guity Mohebbi
Guity Mohebbi Annabel Nanninga
Guity Mohebbi Guity Mohebbi Anil Ramdas Ineke Sluiter Jos Wienen Halleh Ghorashi Ahmed Marcouch
Guity Mohebbi inclusief leiderschap eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi debatleider adviseur
Paulus Jansen Guity Mohebbi
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering participatievraagstukken
Guity Mohebbi gastcolleges moderator
Guity Mohebbi Topvrouw Rolmodel
Guity Mohebbi inclusiviteit diversiteit
Debatleider Guity Mohebbi ervaren bestuurder toezichthouder
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering
Guity Mohebbi vluchtelingen
Guity Mohebbi veiligheidsvraagstukken
Guity Mohebbi Gastcolleges moderator
Lara de Brito Guity Mohebbi Ervaren verandermanager
Guity Mohebbi directie interimmanager programmamanager projectmanager
Guity Mohebbi Dagvoorzitter
Guity Mohebbi Topvrouw rolmodel
Guity Mohebbi Omgevingswet
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering participatievraagstukken
Guity Mohebbi Jongeren wonen dakloosheid
Guity Mohebbi Jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen
Guity Mohebbi Jan van Zanen gemeente Utrecht Transitie en transformatie
Guity Mohebbi Agnes Jongerius Fatima Elatik Mirjam van den Broeke Raja Felgata
Guity Mohebbi asielzoekers
Guity Mohebbi Dagvoorzitter debatleider spreker
Guity Mohebbi Topvrouw Rolmodel
Guity Mohebbi Dagvoorzitter debatleider spreker
Guity Mohebbi Inburgering
Guity Mohebbi inclusiviteit diversiteit Kitty Nooy OM
Guity Mohebbi Jongeren Jongeren zorg Jongeren onderwijs jongeren wonen jongeren werken
Guity Mohebbi omgevingswet
Guity Mohebbi publicist
Guity Mohebbi statushouders TU Delft
Guity Mohebbi Jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen
Guity Mohebbi Kitty Nooy OM
Guity Mohebbi debatleider
Guity Mohebbi Guity Mohebbi Anil Ramdas Ineke Sluiter Jos Wienen Halleh Ghorashi Ahmed Marcouch
Guity Mohebbi Ouderen Jongeren Vrouwen
Guity Mohebbi veiligheidsvraagstukken arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen
Guity Mohebbi Agnes Jongerius Fatima Elatik Mirjam van den
IND COA Guity Mohebbi Radicalisering
Guity Mohebbi Dagvoorzitter
Guity Mohebbi Anil Ramdas Ineke Sluiter Jos Wienen Halleh Ghorashi Ahmed Marcouch
Guity Mohebbi Kim Putters SCP Munish Ramlal ombudsman Amsterdam Guity Mohebbi
Guity Mohebbi Hans Boutellier NRC Volkskrant trouw Maarten Huygen
Guity Mohebbi ketensamenwerking
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi inclusief leiderschap eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi participatievraagstukken business consultant
Guity Mohebbi debatleider moderator coach dagvoorzitter
Guity Mohebbi Dagvoorzitter debatleider spreker
Guity Mohebbi intersectionele vrouwenagenda

Overheden

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • VNG internationaal
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Alphen a/d Rijn
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Venray
 • Gemeente Gorinchem
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Gouda

Universiteiten & Hogescholen

 • Universiteit van Amsterdam
 • Erasmus universiteit Rotterdam
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit van Utrecht
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit van Wageningen
 • TU Delft
 • Hogeschool van Amsterdam
 • De Haagse hogeschool
 • Hogeschool Inholland

Maatschappelijke organisaties

 • ProDemos
 • Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
 • Het UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten
 • Leger des Heils
 • Platform 31
 • Amersfoortse Jongerenorganisatie
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • ART1. Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord
 • Het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Bedrijfsleven

 • Prorail
 • ING-international
 • ABN-Amro
 • The German Marshall Fund of the United States
 • KPMG

Overige

 • Talktheater Rotterdam
 • Movie That Matter
 • Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas
 • Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
 • Pakhuis de Zwijger
 • De Balie
 • Rotterdam Pride
 • Stichting Interculturele Participatie en Integratie
 • Stichting Argan
 • Soroptimisten
 • Edu4U