Thema’s

 • Inclusief leiderschap & strategie
 • Veilige & Inclusieve organisaties
 • Bestuur & Governance
 • Rechtsstaat & Mensenrechten 
 • Het vluchtelingenvraagstuk
 • Jongeren
 • Intersectionele vrouwenagenda 
 • Iran 
Guity Mohebbi Guity Mohebbi Anil Ramdas Ineke Sluiter Jos Wienen Halleh Ghorashi Ahmed Marcouch
Guity Mohebbi Dagvoorzitter debatleider spreker
Guity Mohebbi Topvrouw rolmodel
Guity Mohebbi jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi Anil Ramdas Ineke Sluiter Jos Wienen Halleh Ghorashi Ahmed Marcouch
Discriminatie Racisme Guity Mohebbi
Guity Mohebbi veiligheidsvraagstukken
Guity Mohebbi Inburgering
Guity Mohebbi inclusief leiderschap eigenaarschap in het team
asielzoekers statushouders Guity Mohebbi
Guity Mohebbi Jongeren Jongeren zorg Jongeren onderwijs jongeren wonen jongeren werken
Guity Mohebbi transitie transformatie sociaal domein
Guity Mohebbi vluchtelingen
Guity Mohebbi spreker
Guity Mohebbi debatleider adviseur
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi trainingen gastcolleges moderator
Guity Mohebbi debatleider moderator coach dagvoorzitter
Guity Mohebbi directie interimmanager programmamanager projectmanager
Guity Mohebbi spreker
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi Jongeren wonen dakloosheid
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering participatievraagstukken
Guity Mohebbi statushouders TU Delft
Soundos El Ahmadi Guity Mohebbi
Guity Mohebbi intersectionele vrouwenagenda
Guity Mohebbi ketensamenwerking interimmanager business consultant
Paulus Jansen Guity Mohebbi
Ouderen multi-probleem gezinnen jongeren verstandelijke beperking Guity Mohebbi
Guity Mohebbi Sarah Sluimer omgevingswet
Guity Mohebbi Kitty Nooy OM
Guity Mohebbi eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi Ervaren Verandermanager
Guity Mohebbi Ervaren bestuurder
Guity Mohebbi Jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen
Guity Mohebbi veiligheidsvraagstukken arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi statushouders
Guity Mohebbi intersectionele vrouwenagenda vrouwen in Iran Iran
spreker Guity Mohebbi Ervaren bestuurder toezichthouder
Guity Mohebbi inclusiviteit diversiteit
Guity Mohebbi interimmanager business consultant
Guity Mohebbi specialist arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi Jan van Zanen gemeente Utrecht Transitie en transformatie
Guity Mohebbi Gastcolleges moderator
Guity Mohebbi Topvrouw Rolmodel
Guity Mohebbi transitie transformatie sociaal domein
Guity Mohebbi interimmanager business consultant trainingen gastcolleges moderator
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering participatievraagstukken
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering participatievraagstukken
Guity Mohebbi arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi vluchtelingen asielzoekers statushouders inburgering
Guity Mohebbi ketensamenwerking sociaal domein
Guity Mohebbi Dagvoorzitter debatleider spreker
Guity Mohebbi Trainingen gastcolleges moderator
Guity Mohebbi Guity Mohebbi Anil Ramdas Ineke Sluiter Jos Wienen Halleh Ghorashi Ahmed Marcouch
Guity Mohebbi Omgevingswet
Guity Mohebbi deskundig veiligheidsvraagstukken
Guity Mohebbi Dagvoorzitter debatleider spreker
Guity Mohebbi participatievraagstukken
Guity Mohebbi generalist specialist media
Guity Mohebbi Stichting Woon! integraal aanpak ontwikkelbuurten
Guity Mohebbi Agnes Jongerius Fatima Elatik Mirjam van den Broeke Raja Felgata
Guity Mohebbi burgemeester wethouder politiek gemeente nterimmanager business consultant trainingen gastcolleges moderator inclusief leiderschap eigenaarschap in het team transitie transformatie sociaal domein geweld in privé sfeer Loverboys integraal aanpak ontwikkelbuurten burgerparticipatie jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen intersectionele vrouwenagenda vrouwen in Iran Iran omgevingswet
Guity Mohebbi Dagvoorzitter
IND COA Guity Mohebbi Radicalisering
Guity Mohebbi Agnes Jongerius Fatima Elatik Mirjam van den
Guity Mohebbi geweld in privé sfeer Loverboys
Guity Mohebbi arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi democratie Vrijheid Shanti Singh Munish Ramlal
Guity Mohebbi ervaren verandermanager
Guity Mohebbi omgevingswet
Guity Mohebbi Annabel Nanninga
Guity Mohebbi veiligheidsvraagstukken arbeidsmarktvraagstukken
Guity Mohebbi Dagvoorzitter
Guity Mohebbi gastcolleges moderator
Guity Mohebbi inclusiviteit diversiteit Kitty Nooy OM
Guity Mohebbi publicist
Guity Mohebbi participatievraagstukken business consultant
Guity Mohebbi Topvrouw Rolmodel
Guity Mohebbi Interimmanager business consultant adviseur
Guity Mohebbi Dagvoorzitter
Lara de Brito Guity Mohebbi Ervaren verandermanager
Guity Mohebbi Jongeren zorg onderwijs ouderen werk wonen
Guity Mohebbi Inclusiviteit Diversiteit
Guity Mohebbi ketensamenwerking
Guity Mohebbi Hans Boutellier NRC Volkskrant trouw Maarten Huygen
Guity Mohebbi Ervaren bestuurder toezichthouder
De Balie Guity Mohebbi Shirin Musa
Guity Mohebbi vrouwen in Iran
Guity Mohebbi Paulus Jansen
Guity Mohebbi Ouderen Jongeren Vrouwen
Guity Mohebbi transitie transformatie sociaal domein
Guity Mohebbi Agnes Jongerius Fatima Elatik Mirjam van den Broeke Raja Felgata
Guity Mohebbi Kim Putters SCP Munish Ramlal ombudsman Amsterdam Guity Mohebbi
Debatleider Guity Mohebbi ervaren bestuurder toezichthouder
Guity Mohebbi inclusief leiderschap eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi Integraal aanpak ontwikkelbuurten burgerparticipatie
Guity Mohebbi Ervaren toezichthouder
Guity Mohebbi asielzoekers
Guity Mohebbi mensenrechten
Guity Mohebbi omgevingswet
Guity Mohebbi debatleider
Guity Mohebbi Huiselijk geweld Loverboys Kindermishandeling
Guity Mohebbi Jongeren
Guity Mohebbi ambassadeur eigenaarschap in het team
Guity Mohebbi Ouderen Jongeren Vrouwen

Overheden

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • VNG internationaal
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Alphen a/d Rijn
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Gorinchem
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Venray

Universiteiten & Hogescholen

 • Universiteit van Amsterdam
 • Erasmus universiteit Rotterdam
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit van Utrecht
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit van Wageningen
 • TU Delft
 • Hogeschool van Amsterdam
 • De Haagse hogeschool
 • Hogeschool Inholland

Maatschappelijke organisaties

 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • ProDemos
 • Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
 • Het UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten
 • Leger des Heils
 • Platform 31
 • Amersfoortse Jongerenorganisatie
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • ART1. Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord
 • Het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Bedrijfsleven

 • Prorail
 • ING-international
 • Executive Leadership Intervention Program (Canada, Ireland, Scotland, Portugal, Sweden, New Zealand etc.)
 • ABN-Amro
 • The German Marshall Fund of the United States
 • KPMG
 • The United Nations (Domestic Violence)
 • European Chapter of the International Precious Metals Institute
 • London Metropolitan police
  
  

Overige

 • Talktheater Rotterdam
 • Movie That Matter
 • Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas
 • Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
 • Pakhuis de Zwijger
 • De Balie
 • Rotterdam Pride
 • Stichting Interculturele Participatie en Integratie
 • Stichting Argan
 • Soroptimisten
 • Edu4U
 • Stichting IMC Weekendschool