Tijdschrift Lover – Vrouwen, Databanken en Drie Dwaze Dagen

Bij het opruimen van mijn archief kwam ik drie landelijke kranten van 13 december 1996 tegen. Nieuwsgierig begon ik te bladeren. Ik zag een foto van mezelf, naast een diversiteit aan andere vrouwen, in deze kranten staan. Het ging om een advertentie van Toplink: een bemiddelingsbureau dat voor grotere en landelijke organisaties bemiddelde. Het bedrijfsleven kon voor het zoeken van gekwalificeerde vrouwen voor raden van...

Lees verder

Republiek Allochtonië – Arbeidsmarkt met een afstand tot de mensen!

Ik ben al ruim 30 jaar actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Diversiteit is voor mij erg belangrijk en daarom let ik altijd op hoe deze door een organisatie in zijn visie, missie en de beleidstukken gepresenteerd wordt. Ik heb laatst mijn belangstelling voor een vacante nevenfunctie getoond. Dit heb ik gedaan omdat ik me, naast hun visie, bij de gebruikte taal over diversiteit thuis voelde....

Lees verder

NieuwWij – Niet invechten, maar verantwoordelijkheid nemen

Onlangs berichtte de Volkskrant over de benadeelde positie op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse achtergrond. Nog niet de helft van de ‘allochtone’ beroepsbevolking heeft betaald werk en de werkloosheidscijfers zijn significant hoger onder ‘niet-westerse allochtonen’. Guity Mohebbi wijst op de verantwoordelijkheid die wij allen dragen om te werken aan een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn én mee te doen.

Lees verder (nieuwwij.nl)

Lees verder (.pdf)

Tijdschrift Lover – Is wat ik doe, wie ik ben?

Ik ben al jaren mentor van vrouwen en jongeren die op de arbeidsmarkt actief zijn en/of willen zijn. Ik hoor dan ook, dankbaar, vele bijzondere verhalen over de sollicitatie- en netwerkgesprekken die er plaatsvinden. Zo vertelde iemand dat ze geen sollicitatiegesprek had, maar deelnam aan een speeddate. De organisatie wilde op deze manier veel kandidaten de kans geven om zich in een paar seconden te...

Lees verder

Tijdschrift Lover – De vrouw die niet in hokjes past

Ze groeide op in Iran en kwam in 1984 als vluchtelinge naar Nederland. Ze is alleenstaande moeder, maar bouwde ook een glansrijke carrière op. Ze is een vrouw die onmogelijk met één zin te beschrijven is omdat ze in geen enkel hokje past. Redacteur Noortje Willems ontmoette Guity Mohebbi en ging met haar in gesprek over vluchtelingen, powervrouwen en de Nederlandse hokjesgeest.

Lees verder (tijdschriftlover.nl)

Lees verder (.pdf)

Koningin Beatrix in gesprek met Guity Mohebbi (april 1988)

Koningin Beatrix in gesprek met Guity Mohebbi (april 1988)

Republiek Allochtonië – Brief voor de koning

Hoogheid, 30 april aanstaande wordt u ons nieuwe staatshoofd. Ik heb ooit uw moeder mogen ontmoeten. Tot op de dag van vandaag denk ik met een warm gevoel terug aan deze ontmoeting. Ik was net in Nederland en studerend. Op de dag van de ontmoeting werd ik in de ochtend live door een radio programma samen met een hoogleraar uit, meen ik, Joegoslavië geïnterviewd. Uw...

Lees verder

Collega – Mijn leven is mijn boodschap

In 1984 ben ik als een 19-jarige medicijnstudente als politiek vluchteling uit Iran naar Nederland gekomen. Ik wilde de Nederlandse taal leren, in contact zijn met diverse mensen en verschillende organisaties van binnenuit leren kennen.

Lees verder (.pdf)