Moraalmeesters, wijze lessen van het Stadspaleis

In Koninklijk Paleis Amsterdam worden schilderijen tot leven gewekt. In de tentoonstelling Moraalmeesters, wijze lessen van het Stadspaleis zetten schilderijen van Ferdinand Bol, Govert Flinck en Jacob de Wit u aan het denken. In de galerijen zijn interviews te zien met onder andere Job Cohen, Frans Bauduin en Guity Mohebbi. 

Het grote schilderij Mozes wijst zeventig Ouderlingen aan  is te zien in de huidige Mozeszaal, voormalige Vroedschapskamer, van het Amsterdamse Paleis. Het is zwaar om helemaal alleen de verantwoording voor iets te dragen. Maar kies adviseurs met de juiste kennis of expertise en het wordt makkelijker om goede besluiten te nemen.

In welke situaties vraagt u om advies? Wie zijn uw beste adviseurs?

Moraalmeesters, wijze lessen van het Stadspaleis

Moraalmeesters, wijze lessen van het Stadspaleis

Video overzicht