Bewustwording, nog een holle frase die gedachteloos wordt rondgestrooid

De onvoorwaardelijke passie voor de mensenrechten maken pijnlijk the only one in the room-syndroom waarneembaar. Het wordt dan tastbaar om de onzichtbare krachten en de effecten ervan te gadeslaan. Het gaat meestal gepaard met het ongemak, negeren en zwijgen dat belemmerend is voor het doorbreken van de systematische besluitvorming die de schending van deze rechten in stand houden.

Het erkennen hiervan is van belang om de reproductie in de structuren of processen door te breken. Het is dan niet relevant of deze reproductie bewust of onbewust plaatsvindt. Als u trots benadrukt dat uw organisatie divers & inclusief is, dan zou u ook met gemak kunnen onderbouwen waaruit blijkt dat uw organisatie discriminatie-vrij is. Vele organisaties visualiseren jaarlijks in mooie grafieken, de genderdiversiteit oftewel man-vrouw verhoudingen, in diverse verslagen. Tegelijkertijd het toelichten van het voorkomen of bestrijden van grensoverschrijdend gedrag blijft in dezelfde verslagen achterwege. Bij het uitblijven daarvan dient u dan voorbereid en bereid zijn om dát onder ogen te zien. Daar hoeft u niet voor terugdeinzen en direct in een reflex van het gaat om de bewustwording te schieten.

In tegenstelling tot Nederland, ben ik opgegroeid in een land waar je letterlijk opgehangen kan worden als je louter verboden boeken in je bezit hebt. Als u toegang hebt over zoveel informatie, wie is dan verantwoordelijk voor uw bewustwording? Het vergt moed en de wíl om deze vraag te beantwoorden en het zelfbeeld te onderzoeken.

Ik doe een appèl op jou

Wanneer het onrecht jou persoonlijk raakt, dan ben je te laat met de bewustwording. Het onvoorwaardelijk opkomen voor de mensenrechten vergt actie. Als je jezelf als een bondgenoot voor de mensenrechten beschouwt, onthoud dat jouw acties jou deze titel geven. Dit door voortdurend opdagen, elke dag, en nooit stoppen met luisteren naar de verhalen en geleefde ervaringen van je collega’s.

  • Leer om steun te bieden

Vaak zijn, degenen die oververtegenwoordigd zijn, geconditioneerd dat hun mening het meest gewaardeerd wordt. Als u merkt dat u over uw collega’s spreekt en de verhalen over hun ervaringen bagatelliseert of verwerpt, neem dan even de tijd en pauzeer. Stop met praten. Luister, dit is een kans om te leren, bewust worden en om steun te tonen.

  • Wees een voorbeeld en neem de verantwoordelijkheid voor je eigen bewustwording

Een goed nieuws, the sky is the limit. Inmiddels zijn er kasten vol van boeken, (nationale en internationale) onderzoeken, documenten, beelden, verhalen die u in uw beschikking hebt. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van een ander om u op te leiden en begeleiden in uw leerproces.

  • Spreek je steun loud and clear

Je hebt geluisterd, je hebt vanuit een oprechte nieuwsgierigheid het werk gedaan om te leren en bewust-er te worden. Je hebt wat afgeleerd van je eigen aannames en vanzelfsprekendheden. Nu is het tijd om actie te ondernemen en ook uit te spreken als u onrecht of ongelijkheid in uw bedrijf of organisatie constateert. Laat uw collega dan weten dat u er bent!

Ik doe een appèl op jou om na te denken over wat we elke dag met onze daden bewijzen voor een rechtvaardige samenleving. Leren en bewustwording gaat over uzelf.

 

 

Het festival van eenheid in tijden van vervreemding

Blog overzicht