NieuwWij – Niet invechten, maar verantwoordelijkheid nemen

Onlangs berichtte de Volkskrant over de benadeelde positie op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse achtergrond. Nog niet de helft van de ‘allochtone’ beroepsbevolking heeft betaald werk en de werkloosheidscijfers zijn significant hoger onder ‘niet-westerse allochtonen’. Guity Mohebbi wijst op de verantwoordelijkheid die wij allen dragen om te werken aan een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn én mee te doen.

Tijdschrift Lover – Is wat ik doe, wie ik ben?

Republiek Allochtonië – Arbeidsmarkt met een afstand tot de mensen!

Column overzicht