AD Alphen – Twee werelden apart

Haar boek ’Allochtonia-Autochtonia’ is voer voor verdere analyse en discussie in onze multi-culturele samenleving. Guity Mohebbi heeft ontdekt dat het ’wij-zij denken’ (ook) bij de jeugd diep zit. “Er wordt niet gewerkt aan de saamhorigheid. Zonder acceptatie is er geen ruimte voor emotionele binding en dat hebben we nodig, wil iedereen zich Nederlander kunnen voelen.”

AD Groene Hart – Iraanse Guity trots op al haar...

Krant overzicht