NRC – Diversiteit is voor mij niet zwart-wit

Voor mij is diversiteit niet zo zwart-wit. Ik ben een vrouw, een moeder, een schrijfster, een sporter. Diversiteit zit in ieder van ons. Dat moet je eerst doorhebben, dan zie je het. Je moet niet denken in ter- men als: allochtoon/autochtoon, man/vrouw. Kijk naar de mens.

AD Groene Hart – Iraanse Guity trots op al haar...

GuityMohebbi - Trouw - Ik voel de kilte, en het doet pijn in elke cel van mijn lijf 21-11-2012

Trouw – Ik voel de kilte, en het doet pijn...

Krant overzicht