OneWorld – Vrouwenrechten en de wet van Sinterklaas

Moderator Natasja van den Berg opent deze avond over Global Goal vijf en acht met een korte quiz. De vragen lijken appeltje eitje voor het publiek. Want ja, hoe lang hebben vaders in Nederland eigenlijk recht op vaderschapsverlof? Twee dagen, volgens de meerderheid. En ze hebben gelijk. “The wisdom of the crowd”, zegt Van den Berg tevreden.

Plus magazine – Vooroordelen maakten mij bewust van mijn eigen...

GuityMohebbi - Bilderbergconferentie - Onze wereld uitgedaagd 09-06-2016

VNO NCW Bilderberg conferentie 2016 – Onze wereld uitgedaagd

Vakpublicatie overzicht