Collega Toezichthouders, weet u waar u terecht kunt?

Het lijkt alsof er geen dag voorbij gaat waar we niet geconfronteerd worden met diverse berichtgevingen over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag, machtsmisbruik, (weg)pesten, (anoniem) roddelen, (micro/macro)agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie oftewel onveilige en niet-inclusieve werkomgevingen.

Het zorgen voor een veilige werkomgeving is de basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Naast diverse wetten heeft bijna iedere organisatie ook eigen protocollen, richtlijnen en gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden. Daarbij is het van belang om te weten waar een medewerker bij de afwijkingen hiervan en dus bij ongewenst gedrag terecht kan. Zo zijn er bijvoorbeeld interne en/of externe vertrouwenspersonen, klachtencommissies en dergelijke.

Waar kun je, bij ongewenst gedrag, terecht? 

Als een van lid  Raad van Toezicht (RvT) vroeg ik me af hoe dit precies werkt en waar een RvT-lid die  ongewenst gedrag ervaart eigenlijk bij terecht kan?

In governance codes bij diverse sectoren is het e.e.a. over de principes, waarden en normen, veilige cultuur, klokkenluidersregelingen, interne reglementen en dergelijke uitgewerkt. Tevens zijn in diverse bepalingen het functioneren van RvT-leden opgenomen.

De voorzitter van een Raad van Toezicht is dé aangewezen persoon die de spelregels en de afspraken dient te handhaven. In een veilige en inclusieve werkomgeving kan zelfs een lid van een RvT het ongewenste gedrag of onheuse bejegening tijdens de RvT-vergadering inbrengen of, conform de koninklijke weg, eerst melden bij de voorzitter.

Wat gebeurt er als er géén sprake is van een veilige en inclusieve werkomgeving? Wat gebeurt er als de voorzitter zélf zich niet houdt aan de gedragsregels of sterker nog een medeplichtige en de verantwoordelijke is van een onveilige en niet inclusieve werkomgeving? Waar kun je dán als lid van RvT terecht?

Zoektocht naar antwoorden!

In mijn zoektocht naar antwoorden is het mij duidelijk geworden dat dit een interne zaak is die we als toezichthouders zelf dienen helder te krijgen. Dergelijke onveilige en niet inclusieve werkomgevingen raken iedereen, dus ook (indirect) het functioneren van de directeur/bestuurders. Daarom is het van essentieel belang om de directeur/bestuurders erbij te betrekken en te informeren.

Waar je als een RvT-lid bij ongewenst gedrag terecht kan, ben ik samen met een aantal collegae toezichthouders aan het onderzoeken, uitwerken en vooral te formaliseren. Ik hoop dat ik in een vervolg-blog u hierover nader kan informeren. Iedereen, en dus ook een RvT-lid, heeft recht op een veilige en inclusieve werkomgeving.

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Voel je vrij om deze met ons te delen, wellicht vinden we samen het antwoord op de bovengenoemde vragen!

 

 

Personeelstekort of tekort aan fatsoenlijke werkgevers?

Deel I:  Stop met het diversiteit dieet

Blog overzicht